Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Gentofte  |  Enhed: -
2019M092020M09
Gentofte2,93,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Gentofte  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Gentofte25,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Gentofte  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd35 82435 616
Kvinder39 21739 007
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Gentofte  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte331352
Døde324305
Fødselsoverskud747
Tilflyttede2 6972 684
Fraflyttede2 9542 985
Nettotilflyttede- 257- 301
Nettoindvandrede44146
Korrektioner-98
Befolkningstilvækst- 215- 100
Kvinder
Levendefødte285270
Døde333392
Fødselsoverskud-48- 122
Tilflyttede2 6742 766
Fraflyttede2 8972 971
Nettotilflyttede- 223- 205
Nettoindvandrede- 14577
Korrektioner44
Befolkningstilvækst- 412- 246
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gentofte  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt5 2704 835
Seksualforbrydelser i alt17139
Voldsforbrydelser i alt214185
Ejendomsforbrydelser i alt4 8274 536
Andre straffelovsforbrydelser i alt5875
Særlove i alt614833
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt580577
Seksualforbrydelser i alt12516
Voldsforbrydelser i alt11177
Ejendomsforbrydelser i alt326465
Andre straffelovsforbrydelser i alt1819
Særlove i alt257385
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Gentofte  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202022,800,3916,00