Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Dragør  |  Enhed: -
2020M082021M08
Dragør4,03,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Dragør  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Dragør18,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Dragør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd7 1177 139
Kvinder7 3987 449
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Dragør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte6062
Døde8971
Fødselsoverskud-29-9
Tilflyttede530436
Fraflyttede391433
Nettotilflyttede1393
Nettoindvandrede2424
Korrektioner42
Befolkningstilvækst13820
Kvinder
Levendefødte5870
Døde7680
Fødselsoverskud-18-10
Tilflyttede499442
Fraflyttede408386
Nettotilflyttede9156
Nettoindvandrede1410
Korrektioner-1-1
Befolkningstilvækst8655
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Dragør  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost33 69635 040
Vuggestue (0-2 år)38 43638 640
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 26017 604
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)5 6645 784
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)18 07218 348
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Dragør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt561533
Seksualforbrydelser i alt74
Voldsforbrydelser i alt3938
Ejendomsforbrydelser i alt501475
Andre straffelovsforbrydelser i alt1416
Særlove i alt138111
Særlovgivning i øvrigt04
Sigtelser
Straffelov i alt7571
Seksualforbrydelser i alt23
Voldsforbrydelser i alt1622
Ejendomsforbrydelser i alt4735
Andre straffelovsforbrydelser i alt1011
Særlove i alt6068
Særlovgivning i øvrigt02
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Dragør  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,800,6124,47