Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Dragør  |  Enhed: -
2019M102020M10
Dragør2,63,8
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Dragør  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Dragør18,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Dragør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd7 1077 112
Kvinder7 3687 385
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Dragør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte6160
Døde8489
Fødselsoverskud-23-29
Tilflyttede400530
Fraflyttede419391
Nettotilflyttede-19139
Nettoindvandrede2824
Korrektioner04
Befolkningstilvækst-14138
Kvinder
Levendefødte4958
Døde7576
Fødselsoverskud-26-18
Tilflyttede395499
Fraflyttede385408
Nettotilflyttede1091
Nettoindvandrede2714
Korrektioner1-1
Befolkningstilvækst1286
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Dragør  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt452561
Seksualforbrydelser i alt87
Voldsforbrydelser i alt2539
Ejendomsforbrydelser i alt412501
Andre straffelovsforbrydelser i alt714
Særlove i alt81138
Særlovgivning i øvrigt20
Sigtelser
Straffelov i alt5475
Seksualforbrydelser i alt62
Voldsforbrydelser i alt1116
Ejendomsforbrydelser i alt3547
Andre straffelovsforbrydelser i alt210
Særlove i alt3760
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Dragør  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,800,6124,47