Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Brøndby  |  Enhed: -
2019M102020M10
Brøndby5,67,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Brøndby  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Brøndby21,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Brøndby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd17 22717 253
Kvinder17 91617 962
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Brøndby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte205195
Døde166184
Fødselsoverskud3911
Tilflyttede1 2891 234
Fraflyttede1 4491 449
Nettotilflyttede- 160- 215
Nettoindvandrede7761
Korrektioner-3423
Befolkningstilvækst-78- 120
Kvinder
Levendefødte205198
Døde183208
Fødselsoverskud22-10
Tilflyttede1 1271 038
Fraflyttede1 2751 232
Nettotilflyttede- 148- 194
Nettoindvandrede6418
Korrektioner-1-1
Befolkningstilvækst-63- 187
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Brøndby  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 9782 188
Seksualforbrydelser i alt2832
Voldsforbrydelser i alt305336
Ejendomsforbrydelser i alt2 5721 730
Andre straffelovsforbrydelser i alt7390
Særlove i alt885956
Særlovgivning i øvrigt23
Sigtelser
Straffelov i alt825552
Seksualforbrydelser i alt1624
Voldsforbrydelser i alt167209
Ejendomsforbrydelser i alt590258
Andre straffelovsforbrydelser i alt5261
Særlove i alt532606
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Brøndby  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202124,300,8020,50