Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Ballerup  |  Enhed: -
2019M092020M09
Ballerup3,44,5
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30863.
Areal 1. januar
Område: Ballerup  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Ballerup33,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Ballerup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd23 70723 966
Kvinder24 76825 012
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Ballerup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte233282
Døde264260
Fødselsoverskud-3122
Tilflyttede1 4711 452
Fraflyttede1 4771 388
Nettotilflyttede-664
Nettoindvandrede6835
Korrektioner710
Befolkningstilvækst38131
Kvinder
Levendefødte262249
Døde268255
Fødselsoverskud-6-6
Tilflyttede1 4061 259
Fraflyttede1 3541 285
Nettotilflyttede52-26
Nettoindvandrede7146
Korrektioner8-1
Befolkningstilvækst12513
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ballerup  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 9662 998
Seksualforbrydelser i alt3557
Voldsforbrydelser i alt218237
Ejendomsforbrydelser i alt2 5442 609
Andre straffelovsforbrydelser i alt16995
Særlove i alt8041 031
Særlovgivning i øvrigt311
Sigtelser
Straffelov i alt598583
Seksualforbrydelser i alt1634
Voldsforbrydelser i alt145141
Ejendomsforbrydelser i alt299345
Andre straffelovsforbrydelser i alt13863
Særlove i alt453661
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Ballerup  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,500,7228,89