Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederiksberg  |  Enhed: -
2019M102020M10
Frederiksberg3,84,9
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: Frederiksberg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Frederiksberg8,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederiksberg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd49 76649 493
Kvinder55 22154 858
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederiksberg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte858807
Døde405353
Fødselsoverskud453454
Tilflyttede5 4385 587
Fraflyttede6 0465 947
Nettotilflyttede- 608- 360
Nettoindvandrede-71186
Korrektioner52-6
Befolkningstilvækst- 174274
Kvinder
Levendefødte770754
Døde508472
Fødselsoverskud262282
Tilflyttede5 7055 882
Fraflyttede6 2386 307
Nettotilflyttede- 533- 425
Nettoindvandrede-24210
Korrektioner194
Befolkningstilvækst- 27671
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederiksberg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt6 6436 565
Seksualforbrydelser i alt14257
Voldsforbrydelser i alt296334
Ejendomsforbrydelser i alt6 0866 047
Andre straffelovsforbrydelser i alt119127
Særlove i alt8591 168
Særlovgivning i øvrigt88
Sigtelser
Straffelov i alt1 0181 053
Seksualforbrydelser i alt11929
Voldsforbrydelser i alt119153
Ejendomsforbrydelser i alt707801
Andre straffelovsforbrydelser i alt7370
Særlove i alt407657
Særlovgivning i øvrigt41
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederiksberg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202122,800,5024,75