Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Frederiksberg  |  Enhed: -
2020M082021M08
Frederiksberg5,14,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/32823.
Areal 1. januar
Område: Frederiksberg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2021
Frederiksberg8,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2020K32021K3
Mænd49 44648 806
Kvinder54 67254 134
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Frederiksberg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Mænd
Levendefødte807813
Døde353390
Fødselsoverskud454423
Tilflyttede5 5875 588
Fraflyttede5 9476 342
Nettotilflyttede- 360- 754
Nettoindvandrede18612
Korrektioner-6-5
Befolkningstilvækst274- 324
Kvinder
Levendefødte754709
Døde472490
Fødselsoverskud282219
Tilflyttede5 8826 213
Fraflyttede6 3076 841
Nettotilflyttede- 425- 628
Nettoindvandrede21096
Korrektioner49
Befolkningstilvækst71- 304
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Årstakster i børnepasning
Område: Frederiksberg  |  Enhed: kr.
Enhed: kr.
20202021
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost36 81636 768
Vuggestue (0-2 år)36 81636 768
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)20 43620 376
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)4 1405 640
Ungdomsklubber (14-18 år)1 2601 272
Skolefritidsordninger (6-9 år)22 16422 416
Skolefritidsordninger (10-13 år)4 1405 640
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederiksberg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20192020
Anmeldt
Straffelov i alt6 5656 455
Seksualforbrydelser i alt5769
Voldsforbrydelser i alt334344
Ejendomsforbrydelser i alt6 0475 891
Andre straffelovsforbrydelser i alt127151
Særlove i alt1 168985
Særlovgivning i øvrigt81
Sigtelser
Straffelov i alt1 0531 230
Seksualforbrydelser i alt2938
Voldsforbrydelser i alt153197
Ejendomsforbrydelser i alt801902
Andre straffelovsforbrydelser i alt7093
Særlove i alt657645
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: Frederiksberg  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202122,800,5024,75