Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: København  |  Enhed: -
2019M102020M10
København4,56,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30864.
Areal 1. januar
Område: København  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
København90,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Folketal den 1. i kvartalet
Område: København  |  Enhed: antal
Enhed: antal
2019K42020K4
Mænd312 095314 596
Kvinder320 926323 340
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: København  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte5 1545 273
Døde1 8351 813
Fødselsoverskud3 3193 460
Tilflyttede22 96023 101
Fraflyttede23 05723 617
Nettotilflyttede-97- 516
Nettoindvandrede1 8481 161
Korrektioner-1630
Befolkningstilvækst5 0544 135
Kvinder
Levendefødte4 9175 070
Døde1 8441 746
Fødselsoverskud3 0733 324
Tilflyttede22 89523 296
Fraflyttede22 86323 225
Nettotilflyttede3271
Nettoindvandrede1 9881 473
Korrektioner-31-67
Befolkningstilvækst5 0624 801
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: København  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt72 43275 973
Seksualforbrydelser i alt1 019551
Voldsforbrydelser i alt4 5264 550
Ejendomsforbrydelser i alt65 03768 737
Andre straffelovsforbrydelser i alt1 8502 135
Særlove i alt20 46623 882
Særlovgivning i øvrigt167196
Sigtelser
Straffelov i alt12 88716 155
Seksualforbrydelser i alt704262
Voldsforbrydelser i alt2 1182 189
Ejendomsforbrydelser i alt8 70012 293
Andre straffelovsforbrydelser i alt1 3651 411
Særlove i alt11 64014 168
Særlovgivning i øvrigt4965
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen
Område: København  |  Tid: 2021  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202123,800,8034,00