Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Hjørring  |  Enhed: -
2022M012023M01
Hjørring2,72,9
Bruttoledighedstallene i AUS07 og AUS08 suppleres i AUS09 med hurtige, månedlige ledighedstal via Danmarks Statistiks ledighedsindikator. Indikatortallene er estimater på den seneste måneds bruttoledighedstal opgjort på et mindre detaljeret niveau end de detaljerede tabeller, AUS07 og AUS08. AUS09 foreligger ca. 10-12 dage inde i den efterfølgende måned. AUS09 opdateres og overskrives ved offentliggørelsen af de opdaterede bruttoledighedstal i AUS07 og AUS08 ca. 20 dage senere. I den mellemliggende periode vil der for de foregående måneder for de sæsonkorrigerede serier være afvigelser mellem AUS09 og de detaljerede oplysninger i AUS07 og AUS08.
Areal 1. januar
Område: Hjørring  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Hjørring926,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Folketal den 1. i kvartalet
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
2022K12023K1
Mænd32 00532 084
Kvinder31 83431 914

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte296283
Døde357423
Fødselsoverskud-61- 140
Tilflyttede1 2391 189
Fraflyttede1 3691 197
Nettotilflyttede- 130-8
Nettoindvandrede69228
Korrektioner2-1
Befolkningstilvækst- 12079
Kvinder
Levendefødte270231
Døde360366
Fødselsoverskud-90- 135
Tilflyttede1 1711 085
Fraflyttede1 3341 200
Nettotilflyttede- 163- 115
Nettoindvandrede60315
Korrektioner-315
Befolkningstilvækst- 19680
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Årstakster i børnepasning
Område: Hjørring  |  Enhed: Kr.
Enhed: Kr.
20212022
Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost31 26232 395
Vuggestue (0-2 år)32 52734 782
Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost....
Børnehave (3-5 år)19 93221 637
Aldersintegreret inst. (0-2 år)....
Aldersintegreret inst. (3-5 år)....
Aldersintegreret inst. (6-9 år)....
Fritidshjem (6-9 år)....
Fritidsklubber (10-13 år)3 2893 355
Ungdomsklubber (14-18 år)....
Skolefritidsordninger (6-9 år)17 16017 985
Skolefritidsordninger (10-13 år)....
Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og aldersintegreret inst. 0-2 år/3-5 år, hvor taksterne er angivet under vuggestue/børnehave.

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 6642 158
Seksualforbrydelser i alt5154
Voldsforbrydelser i alt183280
Ejendomsforbrydelser i alt1 3561 736
Andre straffelovsforbrydelser i alt7488
Særlove i alt9591 119
Særlovgivning i øvrigt14
Sigtelser
Straffelov i alt649872
Seksualforbrydelser i alt3942
Voldsforbrydelser i alt133179
Ejendomsforbrydelser i alt436588
Andre straffelovsforbrydelser i alt4163
Særlove i alt560751
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Hjørring  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,211,1934,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.