Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Hjørring  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Hjørring926,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte296283
Døde357423
Fødselsoverskud-61- 140
Tilflyttede1 2391 189
Fraflyttede1 3691 197
Nettotilflyttede- 130-8
Nettoindvandrede69228
Korrektioner2-1
Befolkningstilvækst- 12079
Kvinder
Levendefødte270231
Døde360366
Fødselsoverskud-90- 135
Tilflyttede1 1711 085
Fraflyttede1 3341 200
Nettotilflyttede- 163- 115
Nettoindvandrede60315
Korrektioner-315
Befolkningstilvækst- 19680
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hjørring  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 6642 158
Seksualforbrydelser i alt5154
Voldsforbrydelser i alt183280
Ejendomsforbrydelser i alt1 3561 736
Andre straffelovsforbrydelser i alt7488
Særlove i alt9591 119
Særlovgivning i øvrigt14
Sigtelser
Straffelov i alt649872
Seksualforbrydelser i alt3942
Voldsforbrydelser i alt133179
Ejendomsforbrydelser i alt436588
Andre straffelovsforbrydelser i alt4163
Særlove i alt560751
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Hjørring  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,211,1934,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.