Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Aalborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Aalborg1 137,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Aalborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte1 2861 138
Døde1 0141 086
Fødselsoverskud27252
Tilflyttede6 1445 508
Fraflyttede5 8425 611
Nettotilflyttede302- 103
Nettoindvandrede20286
Korrektioner228291
Befolkningstilvækst822526
Kvinder
Levendefødte1 2021 177
Døde9681 079
Fødselsoverskud23498
Tilflyttede5 6005 069
Fraflyttede5 4705 096
Nettotilflyttede130-27
Nettoindvandrede295672
Korrektioner114220
Befolkningstilvækst773963
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aalborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt7 3449 808
Seksualforbrydelser i alt169174
Voldsforbrydelser i alt7431 301
Ejendomsforbrydelser i alt6 1668 074
Andre straffelovsforbrydelser i alt266259
Særlove i alt3 9465 135
Særlovgivning i øvrigt316
Sigtelser
Straffelov i alt2 4023 446
Seksualforbrydelser i alt103111
Voldsforbrydelser i alt494972
Ejendomsforbrydelser i alt1 6542 210
Andre straffelovsforbrydelser i alt151153
Særlove i alt2 3883 337
Særlovgivning i øvrigt13
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Aalborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,400,9826,95
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.