Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Jammerbugt  |  Enhed: -
2019M082020M08
Jammerbugt3,34,1
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30862.
Areal 1. januar
Område: Jammerbugt  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Jammerbugt864,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Jammerbugt  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte181171
Døde231224
Fødselsoverskud-50-53
Tilflyttede865952
Fraflyttede964981
Nettotilflyttede-99-29
Nettoindvandrede60-15
Korrektioner-11
Befolkningstilvækst-90-96
Kvinder
Levendefødte180167
Døde206194
Fødselsoverskud-26-27
Tilflyttede766866
Fraflyttede884905
Nettotilflyttede- 118-39
Nettoindvandrede5521
Korrektioner15
Befolkningstilvækst-88-40
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Jammerbugt  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 3951 219
Seksualforbrydelser i alt4618
Voldsforbrydelser i alt151124
Ejendomsforbrydelser i alt1 1441 040
Andre straffelovsforbrydelser i alt5437
Særlove i alt534546
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt314345
Seksualforbrydelser i alt387
Voldsforbrydelser i alt8475
Ejendomsforbrydelser i alt165243
Andre straffelovsforbrydelser i alt2720
Særlove i alt266227
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Jammerbugt  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,701,2032,85