Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Jammerbugt864,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte182159
Døde245271
Fødselsoverskud-63- 112
Tilflyttede961886
Fraflyttede1 011899
Nettotilflyttede-50-13
Nettoindvandrede106157
Korrektioner4-3
Befolkningstilvækst-329
Kvinder
Levendefødte191148
Døde190205
Fødselsoverskud1-57
Tilflyttede944889
Fraflyttede972912
Nettotilflyttede-28-23
Nettoindvandrede39220
Korrektioner38
Befolkningstilvækst15148
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Jammerbugt  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 102994
Seksualforbrydelser i alt4134
Voldsforbrydelser i alt98130
Ejendomsforbrydelser i alt942801
Andre straffelovsforbrydelser i alt2129
Særlove i alt456473
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt393324
Seksualforbrydelser i alt2225
Voldsforbrydelser i alt69104
Ejendomsforbrydelser i alt291176
Andre straffelovsforbrydelser i alt1119
Særlove i alt241303
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Jammerbugt  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,701,2032,85
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.