Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Mariagerfjord718,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte187189
Døde245250
Fødselsoverskud-58-61
Tilflyttede1 2921 120
Fraflyttede1 1961 165
Nettotilflyttede96-45
Nettoindvandrede50183
Korrektioner71
Befolkningstilvækst9578
Kvinder
Levendefødte169162
Døde225229
Fødselsoverskud-56-67
Tilflyttede1 082985
Fraflyttede1 0471 009
Nettotilflyttede35-24
Nettoindvandrede54204
Korrektioner-26
Befolkningstilvækst31119
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Mariagerfjord  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 4191 303
Seksualforbrydelser i alt4335
Voldsforbrydelser i alt180208
Ejendomsforbrydelser i alt1 1351 005
Andre straffelovsforbrydelser i alt6155
Særlove i alt550653
Særlovgivning i øvrigt07
Sigtelser
Straffelov i alt499362
Seksualforbrydelser i alt3322
Voldsforbrydelser i alt108131
Ejendomsforbrydelser i alt322185
Andre straffelovsforbrydelser i alt3624
Særlove i alt328463
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Mariagerfjord  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,901,1534,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.