Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Rebild  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Rebild621,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Rebild  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte177170
Døde150150
Fødselsoverskud2720
Tilflyttede939799
Fraflyttede941805
Nettotilflyttede-2-6
Nettoindvandrede3074
Korrektioner-60
Befolkningstilvækst4988
Kvinder
Levendefødte203176
Døde133147
Fødselsoverskud7029
Tilflyttede863783
Fraflyttede876814
Nettotilflyttede-13-31
Nettoindvandrede25177
Korrektioner-3-1
Befolkningstilvækst79174
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rebild  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt561637
Seksualforbrydelser i alt1211
Voldsforbrydelser i alt3948
Ejendomsforbrydelser i alt488563
Andre straffelovsforbrydelser i alt2215
Særlove i alt482410
Særlovgivning i øvrigt14
Sigtelser
Straffelov i alt141133
Seksualforbrydelser i alt118
Voldsforbrydelser i alt2825
Ejendomsforbrydelser i alt9090
Andre straffelovsforbrydelser i alt1210
Særlove i alt295285
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Rebild  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,331,2026,09
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.