Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Vesthimmerlands769,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte154146
Døde212252
Fødselsoverskud-58- 106
Tilflyttede886845
Fraflyttede921887
Nettotilflyttede-35-42
Nettoindvandrede60119
Korrektioner09
Befolkningstilvækst-33-20
Kvinder
Levendefødte160143
Døde225223
Fødselsoverskud-65-80
Tilflyttede801758
Fraflyttede835772
Nettotilflyttede-34-14
Nettoindvandrede95212
Korrektioner17
Befolkningstilvækst-3125
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vesthimmerlands  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 6891 147
Seksualforbrydelser i alt3328
Voldsforbrydelser i alt141129
Ejendomsforbrydelser i alt1 474947
Andre straffelovsforbrydelser i alt4143
Særlove i alt534504
Særlovgivning i øvrigt40
Sigtelser
Straffelov i alt739292
Seksualforbrydelser i alt2620
Voldsforbrydelser i alt8769
Ejendomsforbrydelser i alt601179
Andre straffelovsforbrydelser i alt2524
Særlove i alt289341
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Vesthimmerlands  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,301,1822,82
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.