Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Frederikshavn652,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte237238
Døde397422
Fødselsoverskud- 160- 184
Tilflyttede1 1971 069
Fraflyttede1 2341 174
Nettotilflyttede-37- 105
Nettoindvandrede137278
Korrektioner-14
Befolkningstilvækst-61-7
Kvinder
Levendefødte238203
Døde398433
Fødselsoverskud- 160- 230
Tilflyttede1 064972
Fraflyttede1 1131 067
Nettotilflyttede-49-95
Nettoindvandrede111314
Korrektioner-24
Befolkningstilvækst- 100-7
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikshavn  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 7471 904
Seksualforbrydelser i alt7155
Voldsforbrydelser i alt176229
Ejendomsforbrydelser i alt1 4161 536
Andre straffelovsforbrydelser i alt8484
Særlove i alt1 0071 130
Særlovgivning i øvrigt310
Sigtelser
Straffelov i alt555622
Seksualforbrydelser i alt4637
Voldsforbrydelser i alt134179
Ejendomsforbrydelser i alt307351
Andre straffelovsforbrydelser i alt6855
Særlove i alt622740
Særlovgivning i øvrigt24
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Frederikshavn  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,201,0329,90
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.