Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Brønderslev  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Brønderslev633,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Brønderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte196188
Døde222212
Fødselsoverskud-26-24
Tilflyttede1 0311 034
Fraflyttede1 037950
Nettotilflyttede-684
Nettoindvandrede0108
Korrektioner-112
Befolkningstilvækst-33180
Kvinder
Levendefødte190148
Døde178235
Fødselsoverskud12-87
Tilflyttede1 020988
Fraflyttede1 012882
Nettotilflyttede8106
Nettoindvandrede29145
Korrektioner12
Befolkningstilvækst50166
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Brønderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt9641 062
Seksualforbrydelser i alt2637
Voldsforbrydelser i alt99155
Ejendomsforbrydelser i alt820839
Andre straffelovsforbrydelser i alt1931
Særlove i alt524490
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt410415
Seksualforbrydelser i alt1626
Voldsforbrydelser i alt7184
Ejendomsforbrydelser i alt313282
Andre straffelovsforbrydelser i alt1023
Særlove i alt262305
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Brønderslev  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,301,0831,23
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.