Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Viborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Viborg1 408,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Viborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte477435
Døde465504
Fødselsoverskud12-69
Tilflyttede2 2402 196
Fraflyttede2 3602 241
Nettotilflyttede- 120-45
Nettoindvandrede205367
Korrektioner66
Befolkningstilvækst103259
Kvinder
Levendefødte447404
Døde479448
Fødselsoverskud-32-44
Tilflyttede2 0772 123
Fraflyttede2 1372 131
Nettotilflyttede-60-8
Nettoindvandrede160670
Korrektioner-37
Befolkningstilvækst65625
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Viborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt3 6128 922
Seksualforbrydelser i alt350139
Voldsforbrydelser i alt428429
Ejendomsforbrydelser i alt2 3323 765
Andre straffelovsforbrydelser i alt5024 589
Særlove i alt1 3681 305
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt1 1506 605
Seksualforbrydelser i alt8586
Voldsforbrydelser i alt350310
Ejendomsforbrydelser i alt5781 672
Andre straffelovsforbrydelser i alt1374 537
Særlove i alt910937
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Viborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,500,9323,70
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.