Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Thisted  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Thisted1 072,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte223225
Døde279274
Fødselsoverskud-56-49
Tilflyttede724728
Fraflyttede808747
Nettotilflyttede-84-19
Nettoindvandrede97185
Korrektioner35
Befolkningstilvækst-40122
Kvinder
Levendefødte187194
Døde263260
Fødselsoverskud-76-66
Tilflyttede680693
Fraflyttede697684
Nettotilflyttede-179
Nettoindvandrede66231
Korrektioner-4-2
Befolkningstilvækst-31172
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Thisted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 0571 392
Seksualforbrydelser i alt3337
Voldsforbrydelser i alt134162
Ejendomsforbrydelser i alt8451 142
Andre straffelovsforbrydelser i alt4551
Særlove i alt669710
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt350675
Seksualforbrydelser i alt2032
Voldsforbrydelser i alt94124
Ejendomsforbrydelser i alt207483
Andre straffelovsforbrydelser i alt2936
Særlove i alt417491
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Thisted  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,501,2723,75
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.