Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Skive  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Skive683,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Skive  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte196193
Døde262305
Fødselsoverskud-66- 112
Tilflyttede913894
Fraflyttede1 046978
Nettotilflyttede- 133-84
Nettoindvandrede63142
Korrektioner-4-2
Befolkningstilvækst- 140-56
Kvinder
Levendefødte174180
Døde268274
Fødselsoverskud-94-94
Tilflyttede784775
Fraflyttede932905
Nettotilflyttede- 148- 130
Nettoindvandrede37265
Korrektioner-26
Befolkningstilvækst- 20747
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Skive  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 3201 837
Seksualforbrydelser i alt3739
Voldsforbrydelser i alt158209
Ejendomsforbrydelser i alt1 0611 528
Andre straffelovsforbrydelser i alt6461
Særlove i alt655681
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt470928
Seksualforbrydelser i alt2423
Voldsforbrydelser i alt120174
Ejendomsforbrydelser i alt279683
Andre straffelovsforbrydelser i alt4748
Særlove i alt454524
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Skive  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,501,0920,68
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.