Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Morsø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Morsø366,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Morsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte9773
Døde140139
Fødselsoverskud-43-66
Tilflyttede414351
Fraflyttede388426
Nettotilflyttede26-75
Nettoindvandrede3965
Korrektioner-42
Befolkningstilvækst18-74
Kvinder
Levendefødte8362
Døde144159
Fødselsoverskud-61-97
Tilflyttede359363
Fraflyttede360434
Nettotilflyttede-1-71
Nettoindvandrede44103
Korrektioner2-2
Befolkningstilvækst-16-67
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Morsø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt497674
Seksualforbrydelser i alt1332
Voldsforbrydelser i alt62107
Ejendomsforbrydelser i alt399505
Andre straffelovsforbrydelser i alt2330
Særlove i alt211196
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt203236
Seksualforbrydelser i alt727
Voldsforbrydelser i alt4984
Ejendomsforbrydelser i alt132105
Andre straffelovsforbrydelser i alt1520
Særlove i alt134124
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Morsø  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,801,2024,68
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.