Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Hedensted  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Hedensted551,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Hedensted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte244236
Døde243276
Fødselsoverskud1-40
Tilflyttede1 5911 518
Fraflyttede1 5011 383
Nettotilflyttede90135
Nettoindvandrede118225
Korrektioner0-1
Befolkningstilvækst209319
Kvinder
Levendefødte216224
Døde216233
Fødselsoverskud0-9
Tilflyttede1 4591 419
Fraflyttede1 4301 419
Nettotilflyttede290
Nettoindvandrede87191
Korrektioner19
Befolkningstilvækst117191
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hedensted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 0891 325
Seksualforbrydelser i alt2435
Voldsforbrydelser i alt145132
Ejendomsforbrydelser i alt8591 102
Andre straffelovsforbrydelser i alt6156
Særlove i alt551539
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt330314
Seksualforbrydelser i alt1722
Voldsforbrydelser i alt10889
Ejendomsforbrydelser i alt167172
Andre straffelovsforbrydelser i alt3831
Særlove i alt388365
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Hedensted  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,520,9818,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.