Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Ringkøbing-Skjern1 473,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte284204
Døde337311
Fødselsoverskud-53- 107
Tilflyttede1 2701 193
Fraflyttede1 4391 405
Nettotilflyttede- 169- 212
Nettoindvandrede215265
Korrektioner656
Befolkningstilvækst58-48
Kvinder
Levendefødte269242
Døde306336
Fødselsoverskud-37-94
Tilflyttede1 1211 072
Fraflyttede1 3031 226
Nettotilflyttede- 182- 154
Nettoindvandrede141434
Korrektioner417
Befolkningstilvækst-37193
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 3411 586
Seksualforbrydelser i alt5632
Voldsforbrydelser i alt72102
Ejendomsforbrydelser i alt1 1681 408
Andre straffelovsforbrydelser i alt4544
Særlove i alt642615
Særlovgivning i øvrigt13
Sigtelser
Straffelov i alt386519
Seksualforbrydelser i alt4817
Voldsforbrydelser i alt5278
Ejendomsforbrydelser i alt256399
Andre straffelovsforbrydelser i alt3025
Særlove i alt386410
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Ringkøbing-Skjern  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,001,0531,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.