Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Ikast-Brande733,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte212225
Døde217219
Fødselsoverskud-56
Tilflyttede1 3671 230
Fraflyttede1 2271 188
Nettotilflyttede14042
Nettoindvandrede113292
Korrektioner16-3
Befolkningstilvækst264337
Kvinder
Levendefødte239193
Døde202206
Fødselsoverskud37-13
Tilflyttede1 1511 079
Fraflyttede1 1541 081
Nettotilflyttede-3-2
Nettoindvandrede116329
Korrektioner-24
Befolkningstilvækst148318
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ikast-Brande  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 3921 386
Seksualforbrydelser i alt2834
Voldsforbrydelser i alt165153
Ejendomsforbrydelser i alt1 1351 138
Andre straffelovsforbrydelser i alt6461
Særlove i alt1 5873 485
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt450422
Seksualforbrydelser i alt2127
Voldsforbrydelser i alt124112
Ejendomsforbrydelser i alt261233
Andre straffelovsforbrydelser i alt4450
Særlove i alt1 0201 199
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Ikast-Brande  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,100,9720,35
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.