Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Aarhus  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Aarhus468,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Aarhus  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte2 3972 184
Døde1 1831 235
Fødselsoverskud1 214949
Tilflyttede10 97510 723
Fraflyttede11 56010 349
Nettotilflyttede- 585374
Nettoindvandrede5921 453
Korrektioner1286
Befolkningstilvækst1 2332 862
Kvinder
Levendefødte2 2222 058
Døde1 2081 305
Fødselsoverskud1 014753
Tilflyttede11 11211 049
Fraflyttede11 68210 538
Nettotilflyttede- 570511
Nettoindvandrede7832 034
Korrektioner27146
Befolkningstilvækst1 2543 444
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aarhus  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt20 89023 338
Seksualforbrydelser i alt274416
Voldsforbrydelser i alt1 5551 646
Ejendomsforbrydelser i alt18 21620 266
Andre straffelovsforbrydelser i alt8451 010
Særlove i alt6 3118 410
Særlovgivning i øvrigt41
Sigtelser
Straffelov i alt6 2885 491
Seksualforbrydelser i alt168293
Voldsforbrydelser i alt8781 003
Ejendomsforbrydelser i alt4 7343 504
Andre straffelovsforbrydelser i alt508691
Særlove i alt3 9465 032
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Aarhus  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,520,7424,58
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.