Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Skanderborg  |  Enhed: -
2019M082020M08
Skanderborg2,33,3
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30862.
Areal 1. januar
Område: Skanderborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Skanderborg416,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Skanderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte369402
Døde249234
Fødselsoverskud120168
Tilflyttede1 8491 758
Fraflyttede1 6251 631
Nettotilflyttede224127
Nettoindvandrede3414
Korrektioner-8-15
Befolkningstilvækst370294
Kvinder
Levendefødte354353
Døde184204
Fødselsoverskud170149
Tilflyttede1 8071 751
Fraflyttede1 6011 530
Nettotilflyttede206221
Nettoindvandrede7341
Korrektioner-3-1
Befolkningstilvækst446410
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Skanderborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 2602 098
Seksualforbrydelser i alt4434
Voldsforbrydelser i alt129156
Ejendomsforbrydelser i alt2 0501 860
Andre straffelovsforbrydelser i alt3748
Særlove i alt673697
Særlovgivning i øvrigt14
Sigtelser
Straffelov i alt303482
Seksualforbrydelser i alt2416
Voldsforbrydelser i alt73104
Ejendomsforbrydelser i alt183327
Andre straffelovsforbrydelser i alt2335
Særlove i alt347427
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Skanderborg  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,700,8624,66