Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Skanderborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Skanderborg416,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Skanderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte415403
Døde253278
Fødselsoverskud162125
Tilflyttede2 0551 795
Fraflyttede1 8511 730
Nettotilflyttede20465
Nettoindvandrede38169
Korrektioner-2-2
Befolkningstilvækst402357
Kvinder
Levendefødte382386
Døde236221
Fødselsoverskud146165
Tilflyttede2 0991 707
Fraflyttede1 7221 651
Nettotilflyttede37756
Nettoindvandrede6240
Korrektioner-32
Befolkningstilvækst526463
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Skanderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 7791 780
Seksualforbrydelser i alt2535
Voldsforbrydelser i alt112139
Ejendomsforbrydelser i alt1 5801 554
Andre straffelovsforbrydelser i alt6252
Særlove i alt543543
Særlovgivning i øvrigt43
Sigtelser
Straffelov i alt532400
Seksualforbrydelser i alt2129
Voldsforbrydelser i alt6898
Ejendomsforbrydelser i alt414251
Andre straffelovsforbrydelser i alt2922
Særlove i alt338383
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Skanderborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,000,8624,66
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.