Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Silkeborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Silkeborg850,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Silkeborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte657589
Døde432459
Fødselsoverskud225130
Tilflyttede2 8412 732
Fraflyttede2 2352 229
Nettotilflyttede606503
Nettoindvandrede183289
Korrektioner17-1
Befolkningstilvækst1 031921
Kvinder
Levendefødte590543
Døde422442
Fødselsoverskud168101
Tilflyttede2 6622 665
Fraflyttede2 0982 111
Nettotilflyttede564554
Nettoindvandrede109463
Korrektioner-23
Befolkningstilvækst8391 121
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Silkeborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 8793 061
Seksualforbrydelser i alt15873
Voldsforbrydelser i alt256294
Ejendomsforbrydelser i alt2 2752 559
Andre straffelovsforbrydelser i alt190135
Særlove i alt1 2171 158
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt957896
Seksualforbrydelser i alt14052
Voldsforbrydelser i alt172221
Ejendomsforbrydelser i alt501523
Andre straffelovsforbrydelser i alt144100
Særlove i alt924890
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Silkeborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,500,9528,26
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.