Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Silkeborg  |  Enhed: -
2019M082020M08
Silkeborg3,24,2
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30862.
Areal 1. januar
Område: Silkeborg  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Silkeborg850,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Silkeborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte511543
Døde447420
Fødselsoverskud64123
Tilflyttede2 4082 367
Fraflyttede2 0222 134
Nettotilflyttede386233
Nettoindvandrede55101
Korrektioner-81
Befolkningstilvækst497458
Kvinder
Levendefødte506505
Døde363358
Fødselsoverskud143147
Tilflyttede2 2122 304
Fraflyttede1 9592 015
Nettotilflyttede253289
Nettoindvandrede13281
Korrektioner5-3
Befolkningstilvækst533514
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Silkeborg  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt3 9253 264
Seksualforbrydelser i alt10476
Voldsforbrydelser i alt289358
Ejendomsforbrydelser i alt3 4572 739
Andre straffelovsforbrydelser i alt7591
Særlove i alt1 3131 440
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt993972
Seksualforbrydelser i alt7856
Voldsforbrydelser i alt207293
Ejendomsforbrydelser i alt647553
Andre straffelovsforbrydelser i alt6170
Særlove i alt9511 088
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Silkeborg  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,500,9528,26