Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Randers  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Randers747,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Randers  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte544490
Døde555615
Fødselsoverskud-11- 125
Tilflyttede2 4642 300
Fraflyttede2 2042 051
Nettotilflyttede260249
Nettoindvandrede186255
Korrektioner-20
Befolkningstilvækst433379
Kvinder
Levendefødte520453
Døde502544
Fødselsoverskud18-91
Tilflyttede2 2362 185
Fraflyttede2 0571 962
Nettotilflyttede179223
Nettoindvandrede169436
Korrektioner-1-4
Befolkningstilvækst365564
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Randers  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt4 9054 774
Seksualforbrydelser i alt12783
Voldsforbrydelser i alt493416
Ejendomsforbrydelser i alt4 0654 108
Andre straffelovsforbrydelser i alt220167
Særlove i alt2 1592 050
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt2 0671 299
Seksualforbrydelser i alt6961
Voldsforbrydelser i alt396290
Ejendomsforbrydelser i alt1 457831
Andre straffelovsforbrydelser i alt145117
Særlove i alt1 2991 376
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Randers  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,800,8927,93
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.