Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Odder  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Odder223,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Odder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte11588
Døde102120
Fødselsoverskud13-32
Tilflyttede777674
Fraflyttede640575
Nettotilflyttede13799
Nettoindvandrede2880
Korrektioner-60
Befolkningstilvækst172147
Kvinder
Levendefødte12198
Døde114134
Fødselsoverskud7-36
Tilflyttede773681
Fraflyttede621594
Nettotilflyttede15287
Nettoindvandrede0114
Korrektioner-610
Befolkningstilvækst153175
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt548668
Seksualforbrydelser i alt177
Voldsforbrydelser i alt3547
Ejendomsforbrydelser i alt468592
Andre straffelovsforbrydelser i alt2822
Særlove i alt167214
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt106149
Seksualforbrydelser i alt123
Voldsforbrydelser i alt2037
Ejendomsforbrydelser i alt5999
Andre straffelovsforbrydelser i alt1510
Særlove i alt65117
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Odder  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,100,9530,32
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.