Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Favrskov  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Favrskov540,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Favrskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte286283
Døde209210
Fødselsoverskud7773
Tilflyttede1 6221 376
Fraflyttede1 5461 365
Nettotilflyttede7611
Nettoindvandrede120154
Korrektioner-7-12
Befolkningstilvækst266226
Kvinder
Levendefødte268290
Døde200193
Fødselsoverskud6897
Tilflyttede1 6011 283
Fraflyttede1 4881 311
Nettotilflyttede113-28
Nettoindvandrede51227
Korrektioner16
Befolkningstilvækst233302
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Favrskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 1871 281
Seksualforbrydelser i alt1334
Voldsforbrydelser i alt148146
Ejendomsforbrydelser i alt9861 055
Andre straffelovsforbrydelser i alt4046
Særlove i alt466476
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt289239
Seksualforbrydelser i alt820
Voldsforbrydelser i alt11295
Ejendomsforbrydelser i alt14799
Andre straffelovsforbrydelser i alt2225
Særlove i alt206269
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Favrskov  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,700,9623,32
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.