Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Norddjurs  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Norddjurs721,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Norddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte182158
Døde216262
Fødselsoverskud-34- 104
Tilflyttede1 053901
Fraflyttede1 1661 058
Nettotilflyttede- 113- 157
Nettoindvandrede89166
Korrektioner-72
Befolkningstilvækst-65-93
Kvinder
Levendefødte174150
Døde213195
Fødselsoverskud-39-45
Tilflyttede888819
Fraflyttede946885
Nettotilflyttede-58-66
Nettoindvandrede145254
Korrektioner-57
Befolkningstilvækst43150
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Norddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 2611 345
Seksualforbrydelser i alt2628
Voldsforbrydelser i alt189265
Ejendomsforbrydelser i alt974994
Andre straffelovsforbrydelser i alt7258
Særlove i alt524624
Særlovgivning i øvrigt24
Sigtelser
Straffelov i alt367424
Seksualforbrydelser i alt1921
Voldsforbrydelser i alt135206
Ejendomsforbrydelser i alt164158
Andre straffelovsforbrydelser i alt4939
Særlove i alt218353
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Norddjurs  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,001,0034,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.