Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Syddjurs  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Syddjurs689,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Syddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte227208
Døde253261
Fødselsoverskud-26-53
Tilflyttede1 5391 348
Fraflyttede1 4221 223
Nettotilflyttede117125
Nettoindvandrede51163
Korrektioner-43
Befolkningstilvækst138238
Kvinder
Levendefødte186202
Døde202200
Fødselsoverskud-162
Tilflyttede1 5391 339
Fraflyttede1 3391 190
Nettotilflyttede200149
Nettoindvandrede101212
Korrektioner510
Befolkningstilvækst290373
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Syddjurs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 2561 287
Seksualforbrydelser i alt2120
Voldsforbrydelser i alt127106
Ejendomsforbrydelser i alt1 0501 091
Andre straffelovsforbrydelser i alt5870
Særlove i alt479556
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt306326
Seksualforbrydelser i alt1513
Voldsforbrydelser i alt9676
Ejendomsforbrydelser i alt158188
Andre straffelovsforbrydelser i alt3749
Særlove i alt175268
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Syddjurs  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,901,0033,80
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.