Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Struer  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Struer246,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Struer  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte8178
Døde123153
Fødselsoverskud-42-75
Tilflyttede586487
Fraflyttede573553
Nettotilflyttede13-66
Nettoindvandrede4888
Korrektioner00
Befolkningstilvækst19-53
Kvinder
Levendefødte8790
Døde132114
Fødselsoverskud-45-24
Tilflyttede539438
Fraflyttede578528
Nettotilflyttede-39-90
Nettoindvandrede61158
Korrektioner-21
Befolkningstilvækst-2545
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Struer  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt671701
Seksualforbrydelser i alt2324
Voldsforbrydelser i alt8783
Ejendomsforbrydelser i alt539551
Andre straffelovsforbrydelser i alt2243
Særlove i alt252294
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt295321
Seksualforbrydelser i alt166
Voldsforbrydelser i alt6964
Ejendomsforbrydelser i alt196215
Andre straffelovsforbrydelser i alt1436
Særlove i alt200216
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Struer  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,301,2022,90
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.