Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Lemvig  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Lemvig509,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Lemvig  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte7782
Døde131150
Fødselsoverskud-54-68
Tilflyttede393360
Fraflyttede515508
Nettotilflyttede- 122- 148
Nettoindvandrede59176
Korrektioner3-5
Befolkningstilvækst- 114-45
Kvinder
Levendefødte8086
Døde111131
Fødselsoverskud-31-45
Tilflyttede358349
Fraflyttede465472
Nettotilflyttede- 107- 123
Nettoindvandrede46187
Korrektioner-3-1
Befolkningstilvækst-9518
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lemvig  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt417403
Seksualforbrydelser i alt912
Voldsforbrydelser i alt4647
Ejendomsforbrydelser i alt342318
Andre straffelovsforbrydelser i alt2026
Særlove i alt380273
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt190114
Seksualforbrydelser i alt67
Voldsforbrydelser i alt3942
Ejendomsforbrydelser i alt13247
Andre straffelovsforbrydelser i alt1318
Særlove i alt211153
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Lemvig  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,461,2728,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.