Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Holstebro  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Holstebro793,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Holstebro  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte305328
Døde324301
Fødselsoverskud-1927
Tilflyttede1 4591 379
Fraflyttede1 5131 385
Nettotilflyttede-54-6
Nettoindvandrede38128
Korrektioner22
Befolkningstilvækst-33151
Kvinder
Levendefødte314280
Døde276294
Fødselsoverskud38-14
Tilflyttede1 3481 344
Fraflyttede1 4971 339
Nettotilflyttede- 1495
Nettoindvandrede37269
Korrektioner-214
Befolkningstilvækst-76274
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Holstebro  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 4812 094
Seksualforbrydelser i alt9295
Voldsforbrydelser i alt271296
Ejendomsforbrydelser i alt1 9991 601
Andre straffelovsforbrydelser i alt119102
Særlove i alt1 1031 157
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt1 383954
Seksualforbrydelser i alt7367
Voldsforbrydelser i alt226230
Ejendomsforbrydelser i alt988568
Andre straffelovsforbrydelser i alt9689
Særlove i alt784680
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Holstebro  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,501,0824,12
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.