Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Herning  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Herning1 321,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Herning  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte478433
Døde455442
Fødselsoverskud23-9
Tilflyttede2 2242 272
Fraflyttede2 3812 213
Nettotilflyttede- 15759
Nettoindvandrede103256
Korrektioner-19-13
Befolkningstilvækst-50293
Kvinder
Levendefødte448448
Døde410412
Fødselsoverskud3836
Tilflyttede2 0452 070
Fraflyttede2 1402 118
Nettotilflyttede-95-48
Nettoindvandrede101432
Korrektioner-29
Befolkningstilvækst42429
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herning  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt3 2575 077
Seksualforbrydelser i alt11180
Voldsforbrydelser i alt412392
Ejendomsforbrydelser i alt2 5714 488
Andre straffelovsforbrydelser i alt163117
Særlove i alt1 3992 002
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt1 2593 074
Seksualforbrydelser i alt7152
Voldsforbrydelser i alt310310
Ejendomsforbrydelser i alt7462 627
Andre straffelovsforbrydelser i alt13285
Særlove i alt9191 492
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Herning  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,900,9920,53
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.