Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Vejle  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Vejle1 058,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Vejle  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte721678
Døde558582
Fødselsoverskud16396
Tilflyttede3 7253 344
Fraflyttede3 1603 119
Nettotilflyttede565225
Nettoindvandrede293459
Korrektioner6124
Befolkningstilvækst1 082804
Kvinder
Levendefødte663587
Døde516534
Fødselsoverskud14753
Tilflyttede3 4163 160
Fraflyttede2 8302 858
Nettotilflyttede586302
Nettoindvandrede225729
Korrektioner281
Befolkningstilvækst9861 085
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejle  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt4 3374 748
Seksualforbrydelser i alt12083
Voldsforbrydelser i alt629678
Ejendomsforbrydelser i alt3 3613 805
Andre straffelovsforbrydelser i alt227182
Særlove i alt2 1322 177
Særlovgivning i øvrigt1020
Sigtelser
Straffelov i alt1 5961 442
Seksualforbrydelser i alt7354
Voldsforbrydelser i alt443489
Ejendomsforbrydelser i alt930785
Andre straffelovsforbrydelser i alt150114
Særlove i alt1 4591 539
Særlovgivning i øvrigt33
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Vejle  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,400,8927,75
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.