Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Kolding  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Kolding604,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Kolding  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte484480
Døde437480
Fødselsoverskud470
Tilflyttede2 4122 466
Fraflyttede2 4082 385
Nettotilflyttede481
Nettoindvandrede173333
Korrektioner66
Befolkningstilvækst230420
Kvinder
Levendefødte481434
Døde425417
Fødselsoverskud5617
Tilflyttede2 2722 332
Fraflyttede2 4072 287
Nettotilflyttede- 13545
Nettoindvandrede229508
Korrektioner3-6
Befolkningstilvækst153564
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kolding  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt4 1034 556
Seksualforbrydelser i alt6790
Voldsforbrydelser i alt492535
Ejendomsforbrydelser i alt3 3553 736
Andre straffelovsforbrydelser i alt189195
Særlove i alt1 6341 857
Særlovgivning i øvrigt99
Sigtelser
Straffelov i alt1 2951 429
Seksualforbrydelser i alt4760
Voldsforbrydelser i alt361376
Ejendomsforbrydelser i alt764881
Andre straffelovsforbrydelser i alt123112
Særlove i alt1 0921 179
Særlovgivning i øvrigt20
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Kolding  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,500,9225,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.