Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Horsens  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Horsens519,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Horsens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte561585
Døde451428
Fødselsoverskud110157
Tilflyttede2 9062 663
Fraflyttede2 3612 287
Nettotilflyttede545376
Nettoindvandrede518435
Korrektioner133
Befolkningstilvækst1 186971
Kvinder
Levendefødte546526
Døde405418
Fødselsoverskud141108
Tilflyttede2 7032 428
Fraflyttede2 1562 017
Nettotilflyttede547411
Nettoindvandrede334548
Korrektioner6-1
Befolkningstilvækst1 0281 066
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Horsens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt3 6273 951
Seksualforbrydelser i alt6070
Voldsforbrydelser i alt482491
Ejendomsforbrydelser i alt2 8313 180
Andre straffelovsforbrydelser i alt254210
Særlove i alt1 6251 612
Særlovgivning i øvrigt88
Sigtelser
Straffelov i alt1 3131 224
Seksualforbrydelser i alt3847
Voldsforbrydelser i alt370367
Ejendomsforbrydelser i alt720662
Andre straffelovsforbrydelser i alt185148
Særlove i alt1 1351 130
Særlovgivning i øvrigt31
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Horsens  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,390,7922,56
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.