Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Fredericia  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Fredericia133,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Fredericia  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte232240
Døde309280
Fødselsoverskud-77-40
Tilflyttede1 4531 416
Fraflyttede1 3351 220
Nettotilflyttede118196
Nettoindvandrede76175
Korrektioner19
Befolkningstilvækst118340
Kvinder
Levendefødte248215
Døde282284
Fødselsoverskud-34-69
Tilflyttede1 2911 283
Fraflyttede1 1361 190
Nettotilflyttede15593
Nettoindvandrede90195
Korrektioner28
Befolkningstilvækst213227
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fredericia  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 6613 032
Seksualforbrydelser i alt6061
Voldsforbrydelser i alt342380
Ejendomsforbrydelser i alt2 1342 470
Andre straffelovsforbrydelser i alt125121
Særlove i alt1 2671 253
Særlovgivning i øvrigt618
Sigtelser
Straffelov i alt843927
Seksualforbrydelser i alt4342
Voldsforbrydelser i alt261286
Ejendomsforbrydelser i alt455513
Andre straffelovsforbrydelser i alt8486
Særlove i alt826884
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Fredericia  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,500,8826,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.