Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Aabenraa  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Aabenraa940,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Aabenraa  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte267257
Døde300346
Fødselsoverskud-33-89
Tilflyttede1 1811 070
Fraflyttede1 3781 430
Nettotilflyttede- 197- 360
Nettoindvandrede322580
Korrektioner9-1
Befolkningstilvækst101130
Kvinder
Levendefødte252227
Døde312326
Fødselsoverskud-60-99
Tilflyttede1 1971 031
Fraflyttede1 4001 300
Nettotilflyttede- 203- 269
Nettoindvandrede331544
Korrektioner-23
Befolkningstilvækst66179
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Aabenraa  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 1682 145
Seksualforbrydelser i alt8375
Voldsforbrydelser i alt242260
Ejendomsforbrydelser i alt1 6621 647
Andre straffelovsforbrydelser i alt181163
Særlove i alt2 5552 842
Særlovgivning i øvrigt24
Sigtelser
Straffelov i alt709689
Seksualforbrydelser i alt4853
Voldsforbrydelser i alt179180
Ejendomsforbrydelser i alt367357
Andre straffelovsforbrydelser i alt11599
Særlove i alt1 6572 137
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Aabenraa  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,600,9518,90
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.