Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Vejen  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Vejen813,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Vejen  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte205210
Døde249216
Fødselsoverskud-44-6
Tilflyttede1 0891 114
Fraflyttede1 2061 165
Nettotilflyttede- 117-51
Nettoindvandrede33226
Korrektioner8-1
Befolkningstilvækst- 120168
Kvinder
Levendefødte224194
Døde230208
Fødselsoverskud-6-14
Tilflyttede1 048999
Fraflyttede1 1551 108
Nettotilflyttede- 107- 109
Nettoindvandrede38285
Korrektioner1-2
Befolkningstilvækst-74160
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vejen  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 1251 401
Seksualforbrydelser i alt3944
Voldsforbrydelser i alt159169
Ejendomsforbrydelser i alt8831 121
Andre straffelovsforbrydelser i alt4467
Særlove i alt7721 159
Særlovgivning i øvrigt33
Sigtelser
Straffelov i alt330423
Seksualforbrydelser i alt2732
Voldsforbrydelser i alt118124
Ejendomsforbrydelser i alt162242
Andre straffelovsforbrydelser i alt2325
Særlove i alt432932
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Vejen  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,331,0620,36
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.