Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.



 
Areal 1. januar
Område: Varde  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Varde1 240,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Varde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte236241
Døde281303
Fødselsoverskud-45-62
Tilflyttede1 2391 153
Fraflyttede1 3961 204
Nettotilflyttede- 157-51
Nettoindvandrede210268
Korrektioner103
Befolkningstilvækst18158
Kvinder
Levendefødte234208
Døde245274
Fødselsoverskud-11-66
Tilflyttede1 1431 038
Fraflyttede1 2451 152
Nettotilflyttede- 102- 114
Nettoindvandrede126356
Korrektioner5-3
Befolkningstilvækst18173
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Varde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 4871 700
Seksualforbrydelser i alt4147
Voldsforbrydelser i alt150195
Ejendomsforbrydelser i alt1 2231 344
Andre straffelovsforbrydelser i alt73114
Særlove i alt682697
Særlovgivning i øvrigt35
Sigtelser
Straffelov i alt480543
Seksualforbrydelser i alt2334
Voldsforbrydelser i alt107140
Ejendomsforbrydelser i alt305311
Andre straffelovsforbrydelser i alt4558
Særlove i alt399470
Særlovgivning i øvrigt12
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Varde  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,100,9531,56
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.