Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Esbjerg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Esbjerg795,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Esbjerg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte599576
Døde628618
Fødselsoverskud-29-42
Tilflyttede2 1622 064
Fraflyttede2 3972 303
Nettotilflyttede- 235- 239
Nettoindvandrede205459
Korrektioner-411
Befolkningstilvækst-63189
Kvinder
Levendefødte599540
Døde582615
Fødselsoverskud17-75
Tilflyttede1 9911 881
Fraflyttede2 2802 228
Nettotilflyttede- 289- 347
Nettoindvandrede220528
Korrektioner-54
Befolkningstilvækst-57110
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Esbjerg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt5 6805 973
Seksualforbrydelser i alt199131
Voldsforbrydelser i alt756727
Ejendomsforbrydelser i alt4 4494 785
Andre straffelovsforbrydelser i alt276330
Særlove i alt2 3972 343
Særlovgivning i øvrigt66
Sigtelser
Straffelov i alt2 0452 036
Seksualforbrydelser i alt13590
Voldsforbrydelser i alt556522
Ejendomsforbrydelser i alt1 1771 224
Andre straffelovsforbrydelser i alt177200
Særlove i alt1 6661 796
Særlovgivning i øvrigt03
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Esbjerg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,800,8125,29
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.