Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Tønder  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Tønder1 283,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Tønder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte165157
Døde222257
Fødselsoverskud-57- 100
Tilflyttede757755
Fraflyttede942930
Nettotilflyttede- 185- 175
Nettoindvandrede204268
Korrektioner-72
Befolkningstilvækst-45-5
Kvinder
Levendefødte156136
Døde254254
Fødselsoverskud-98- 118
Tilflyttede764659
Fraflyttede967922
Nettotilflyttede- 203- 263
Nettoindvandrede145418
Korrektioner0-3
Befolkningstilvækst- 15634
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Tønder  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 2971 578
Seksualforbrydelser i alt4525
Voldsforbrydelser i alt214193
Ejendomsforbrydelser i alt9601 272
Andre straffelovsforbrydelser i alt7888
Særlove i alt870742
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt443627
Seksualforbrydelser i alt3117
Voldsforbrydelser i alt158130
Ejendomsforbrydelser i alt206425
Andre straffelovsforbrydelser i alt4855
Særlove i alt540494
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Tønder  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,301,1621,24
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.