Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Sønderborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Sønderborg496,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Sønderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte302294
Døde427470
Fødselsoverskud- 125- 176
Tilflyttede1 2111 239
Fraflyttede1 4021 361
Nettotilflyttede- 191- 122
Nettoindvandrede257617
Korrektioner297
Befolkningstilvækst-30326
Kvinder
Levendefødte297264
Døde440464
Fødselsoverskud- 143- 200
Tilflyttede1 1521 097
Fraflyttede1 3281 288
Nettotilflyttede- 176- 191
Nettoindvandrede218727
Korrektioner117
Befolkningstilvækst-90343
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sønderborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 3762 875
Seksualforbrydelser i alt6592
Voldsforbrydelser i alt335401
Ejendomsforbrydelser i alt1 8002 217
Andre straffelovsforbrydelser i alt176165
Særlove i alt9171 030
Særlovgivning i øvrigt55
Sigtelser
Straffelov i alt776981
Seksualforbrydelser i alt4870
Voldsforbrydelser i alt261291
Ejendomsforbrydelser i alt372519
Andre straffelovsforbrydelser i alt95101
Særlove i alt526709
Særlovgivning i øvrigt30
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Sønderborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,700,9127,10
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.