Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Billund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Billund540,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Billund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte145119
Døde153137
Fødselsoverskud-8-18
Tilflyttede802775
Fraflyttede795779
Nettotilflyttede7-4
Nettoindvandrede111225
Korrektioner03
Befolkningstilvækst110206
Kvinder
Levendefødte13085
Døde130155
Fødselsoverskud0-70
Tilflyttede658687
Fraflyttede750691
Nettotilflyttede-92-4
Nettoindvandrede61256
Korrektioner12
Befolkningstilvækst-30184
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Billund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt822924
Seksualforbrydelser i alt2322
Voldsforbrydelser i alt85107
Ejendomsforbrydelser i alt660738
Andre straffelovsforbrydelser i alt5457
Særlove i alt1 0021 055
Særlovgivning i øvrigt24
Sigtelser
Straffelov i alt224245
Seksualforbrydelser i alt1917
Voldsforbrydelser i alt5381
Ejendomsforbrydelser i alt117101
Andre straffelovsforbrydelser i alt3546
Særlove i alt677677
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Billund  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,000,8918,48
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.