Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Haderslev  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Haderslev816,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Haderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte251211
Døde297377
Fødselsoverskud-46- 166
Tilflyttede1 5041 475
Fraflyttede1 5771 658
Nettotilflyttede-73- 183
Nettoindvandrede173245
Korrektioner-103
Befolkningstilvækst44- 101
Kvinder
Levendefødte203207
Døde277291
Fødselsoverskud-74-84
Tilflyttede1 3071 281
Fraflyttede1 4681 466
Nettotilflyttede- 161- 185
Nettoindvandrede154383
Korrektioner10
Befolkningstilvækst-80114
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Haderslev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 1412 421
Seksualforbrydelser i alt5891
Voldsforbrydelser i alt322432
Ejendomsforbrydelser i alt1 6541 765
Andre straffelovsforbrydelser i alt107133
Særlove i alt828795
Særlovgivning i øvrigt13
Sigtelser
Straffelov i alt774767
Seksualforbrydelser i alt4147
Voldsforbrydelser i alt256219
Ejendomsforbrydelser i alt417421
Andre straffelovsforbrydelser i alt6080
Særlove i alt465527
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Haderslev  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,300,9524,36
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.