Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Ærø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Ærø90,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Ærø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte178
Døde4776
Fødselsoverskud-30-68
Tilflyttede239189
Fraflyttede230222
Nettotilflyttede9-33
Nettoindvandrede3739
Korrektioner10
Befolkningstilvækst17-62
Kvinder
Levendefødte1118
Døde5446
Fødselsoverskud-43-28
Tilflyttede218143
Fraflyttede168152
Nettotilflyttede50-9
Nettoindvandrede4182
Korrektioner00
Befolkningstilvækst4845
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ærø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt7597
Seksualforbrydelser i alt42
Voldsforbrydelser i alt1327
Ejendomsforbrydelser i alt5266
Andre straffelovsforbrydelser i alt62
Særlove i alt4373
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt2034
Seksualforbrydelser i alt31
Voldsforbrydelser i alt1120
Ejendomsforbrydelser i alt611
Andre straffelovsforbrydelser i alt02
Særlove i alt1949
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Ærø  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,101,0730,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.