Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Nordfyns  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Nordfyns452,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Nordfyns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte127120
Døde162209
Fødselsoverskud-35-89
Tilflyttede915862
Fraflyttede851876
Nettotilflyttede64-14
Nettoindvandrede6684
Korrektioner23
Befolkningstilvækst97-16
Kvinder
Levendefødte118100
Døde155186
Fødselsoverskud-37-86
Tilflyttede904840
Fraflyttede836865
Nettotilflyttede68-25
Nettoindvandrede37143
Korrektioner0-4
Befolkningstilvækst6828
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Nordfyns  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt885884
Seksualforbrydelser i alt3227
Voldsforbrydelser i alt189142
Ejendomsforbrydelser i alt611675
Andre straffelovsforbrydelser i alt5340
Særlove i alt372323
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt260177
Seksualforbrydelser i alt2319
Voldsforbrydelser i alt12862
Ejendomsforbrydelser i alt8280
Andre straffelovsforbrydelser i alt2716
Særlove i alt149168
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Nordfyns  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,001,0429,98
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.