Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Svendborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Svendborg415,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Svendborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte292249
Døde357386
Fødselsoverskud-65- 137
Tilflyttede1 9141 778
Fraflyttede1 5951 605
Nettotilflyttede319173
Nettoindvandrede95125
Korrektioner5-16
Befolkningstilvækst354145
Kvinder
Levendefødte268270
Døde328342
Fødselsoverskud-60-72
Tilflyttede1 6461 604
Fraflyttede1 4071 367
Nettotilflyttede239237
Nettoindvandrede70228
Korrektioner24
Befolkningstilvækst251397
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Svendborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 4422 395
Seksualforbrydelser i alt5457
Voldsforbrydelser i alt277287
Ejendomsforbrydelser i alt1 9601 927
Andre straffelovsforbrydelser i alt151124
Særlove i alt869941
Særlovgivning i øvrigt40
Sigtelser
Straffelov i alt764727
Seksualforbrydelser i alt3143
Voldsforbrydelser i alt184203
Ejendomsforbrydelser i alt452408
Andre straffelovsforbrydelser i alt9773
Særlove i alt524633
Særlovgivning i øvrigt30
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Svendborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,301,0223,32
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.