Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Odense  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Odense305,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Odense  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte1 1491 135
Døde930956
Fødselsoverskud219179
Tilflyttede5 6095 389
Fraflyttede6 1365 622
Nettotilflyttede- 527- 233
Nettoindvandrede536791
Korrektioner1127
Befolkningstilvækst239764
Kvinder
Levendefødte1 2091 039
Døde926931
Fødselsoverskud283108
Tilflyttede5 5545 506
Fraflyttede6 0515 574
Nettotilflyttede- 497-68
Nettoindvandrede451918
Korrektioner-762
Befolkningstilvækst2301 020
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odense  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt10 61012 033
Seksualforbrydelser i alt187196
Voldsforbrydelser i alt1 0341 148
Ejendomsforbrydelser i alt8 80510 062
Andre straffelovsforbrydelser i alt584627
Særlove i alt3 4944 642
Særlovgivning i øvrigt812
Sigtelser
Straffelov i alt2 9333 505
Seksualforbrydelser i alt108105
Voldsforbrydelser i alt632704
Ejendomsforbrydelser i alt1 8552 315
Andre straffelovsforbrydelser i alt338381
Særlove i alt2 1583 095
Særlovgivning i øvrigt13
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Odense  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,500,6821,71
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.