Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Nyborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Nyborg276,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Nyborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte131130
Døde176221
Fødselsoverskud-45-91
Tilflyttede887869
Fraflyttede789780
Nettotilflyttede9889
Nettoindvandrede4189
Korrektioner4-4
Befolkningstilvækst9883
Kvinder
Levendefødte122114
Døde206207
Fødselsoverskud-84-93
Tilflyttede921899
Fraflyttede800818
Nettotilflyttede12181
Nettoindvandrede3298
Korrektioner-2-5
Befolkningstilvækst6781
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Nyborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 3981 634
Seksualforbrydelser i alt3117
Voldsforbrydelser i alt228213
Ejendomsforbrydelser i alt1 0501 319
Andre straffelovsforbrydelser i alt8985
Særlove i alt631633
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt364719
Seksualforbrydelser i alt1911
Voldsforbrydelser i alt146126
Ejendomsforbrydelser i alt140540
Andre straffelovsforbrydelser i alt5942
Særlove i alt401459
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Nyborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,301,0027,83
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.